Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sammanställning av sikinventeringar Västernorrland 2010-2020

I denna rapport redovisas undersökningar av sikens lek och uppväxtområden längs Västernorrlands kustband från åren 2015, 2016 och 2020. Undersökningen utgör en uppföljning av inventeringarna som genomfördes under åren 2010, 2011, 2012 och 2013 (Kartläggning av viktiga lek- och uppväxtområden för havsfisk, 2013, dnr 511-6745-12). Totalt finns sju undersökningsår under perioden 2010 till 2020. Fiskets omfattning har varierat mellan undersökningsåren men en del jämförelser går att göra. Under fisket 2020 genererade medellokalen 29 sikar i snitt per notdrag. Det är det tredje högsta resultatet under den tioårsperiod som inventeringarna spänner över. Högst fångster per notdrag gjordes 2011 med 39 sikyngel i snitt. Lägsta fångsterna gjordes året efter, 2012, med 6 sikyngel i snitt per notdrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2020_09&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss