Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland - kunskapsunderlag och åtgärder 2020

Naturens resurser ska räcka till mycket och många. Vi blir allt fler människor på jorden och det är avgörande att vi nyttjar naturens ekosystemtjänster på ett hållbart, långsiktigt sätt. En förutsättning för att bibehålla den biologiska mångfalden är att de ekologiska sammanhangen upprätthålls. Arbetet med grön infrastruktur är ett försök att anlägga ett landskapsperspektiv på den biologiska mångfalden och naturens förmåga att generera ekosystemtjänster. Uppdraget om att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur har länsstyrelsen fått av regeringen. Handlingsplanen samlar kunskapsunderlag om nuläget för länets gröna infrastruktur. Bland annat redovisas kartor som visar var i länet naturvärdena är aggregerade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2020_4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss