Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Flodpärlmusslan i relation till vattenkemi och bottenfauna

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) har precis som de flesta andra arter inom släktet gått kraftigt tillbaka i hela sitt utbredningsområde under 1900-talet. I centrala Europa beräknas antalet musselindivider ha minskat med 90 procent. I Sverige har arten försvunnit från drygt en tredjedel av de vattendrag där den fanns i början av 1900-talet. Trots denna kraftiga tillbakagång utgör Sverige ett kärnområde för flodpärlmussla. Detta gör att Sverige har ett internationellt ansvar för artens långsiktiga överlevnad. Till följd av flodpärlmusslans speciella livscykel är hotbilden mångfacetterad och rekrytering av unga musslor sker endast i 46 procent av Sveriges 637 musselförande vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2019_9&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss