Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bostadsmarknadsanalys 2018

Länets kommuner rapporterar att de har underskott av bostäder i central-orten och att det är obalans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Det behövs både större och mindre bostäder. Det planerade bostadsbyggandet har stannat upp något och det råder en viss osäkerhet i vilken omfattning privata aktörer kommer att bygga flerbostadshus under 2018 och 2019. Kommunernas bedömningar av bostadsbyggandet under innevarande år är också något lägre än vid tidigare års förfrågningar. Den faktor som främst begränsar bostadsbyggandet i länet är de höga produktionskostnaderna. Sundsvall och Örnsköldsvik avviker från medelvärdet för både större och mindre högskoleorter genom att inte ha ett positivt inrikes flyttöverskott.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2018_3&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss