Uppföljning av Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västernorrlands län

I juni 2014 fastställdes den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Västernorrland. Handlingsplanens syfte är att skapa en gemensam inriktning för arbetet med att aktivt möte klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Hos länets aktörer har engagemanget och kunskapen ökat om hur Västernorrland kommer att påverkas av ett förändrat klimat – och att vi redan idag behöver påbörja arbetet med att anpassa vårt län till dessa nya förhållanden. Våra kommuner avsätter resurser för att arbeta med anpassning och även inom den privata sektorn ökat engagemanget. Handlingsplanen har gett länet vägledning i vilka kunskapsunderlag och verktyg för klimatanpassning som behövs för att hjälpa arbetet framåt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_03&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss