Marin dykundersökning av vegetationsklädda bottnar

Byviken och Lerviken i Härnösands kommun 2016 Grunda havsbottnar är viktiga områden för djur- och växtlivet i havet. Länsstyrelsen Västernorrland bedriver sedan några år tillbaks ett aktivt arbete med att kartlägga den marina miljön och lokalisera värdefulla marina områden. Under sommaren 2016 inventerades Byviken och Lerviken i Härnösands kommun av dykare. Inventeringen har omfattat vegetation och fastsittande djur. Inventeringar som denna är viktiga för att öka kunskapen om livet i havet och kännedomen om var det finns områden med särskilt höga marina värden i länet. Det är också ett led i det regionala miljömålsarbetet kring målet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Rapporten vänder sig dels till beslutsfattare och tjänstemän som jobbar med områdesskydd i marin miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss