Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västernorrland 2018-2022

Detta är Länsstyrelsen Västernorrlands handlingsprogram för uppdragsarkeologin länet. Enligt riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) bör varje länsstyrelse ha ett handlingsprogram eller en strategi för uppdragsarkeologin i sin region. Enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen görs gällande att all arkeologi ska ske med god vetenskaplig kvalitet. Länsstyrelsen Västernorrland har valt att fokusera på den goda vetenskapliga kvaliteten i detta program. Därför består delar av programmet av metodbeskrivningar för flera av de vanligaste naturvetenskapliga metoder som används i arkeologin. Vi har fått god hjälp av flera forskare med att försöka beskriva metoderna på ett begripligt sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_19&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss