Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten 2017-2020

Höga Kusten är starkt präglat av den senaste istiden och den efterföljande landhöjningen. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis. Det var dessa unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på världsarvslistan. Sex år senare utvidgades världsarvet med Kvarkens skärgård i Finland. Sverige och Finland har ett gemensamt åtagande att förvalta och skydda världsarvet för framtida generationer. Vi ska också informera och utbilda medborgare och besökare om områdets värden. I Höga Kusten är det länsstyrelsen Västernorrland som samordnar förvaltningen och som är statens regionala representant i världsarvsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_07&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss