Fiskfaunan i Västernorrlands sötvatten - arter, förändringar och status

Denna sammanställning om Västernorrlands fiskfauna i sötvatten har tillkommit på initiativ av Länsstyrelsen Västernorrland. Syftet har varit att fastställa vilka arter av sötvattenfisk som förekommer, vad deras status är idag och vilka förändringar som skett över tid. Tanken var också att i någon mån belysa drivkrafterna bakom de förändringar som skett. Vidare var avsikten att visa hur fisk används för att bedöma ett vattens ekologiska status. Det bör betonas att genomgången inte är komplett. Det finns fiskinventeringar, både äldre och modernare, som vi inte har tillgång till. I och med att denna rapport presenteras är det vår förhoppning att sådant material kommer fram för att ytterligare komplettera bilden av länets fiskfauna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_16&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss