Ett jämställt Västernorrland - strategi för jämställdhetsintegrering 2018-2021

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det gäller lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom livets alla områden. Människors förutsättningar och möjligheter att forma sina liv påverkas av fler faktorer än kön. Maktordningar samverkar och förstärker varandra utifrån exempelvis etnicitet, religion, ekonomi, funktionalitet eller sexuell läggning. Länsstrategin för jämställdhetsintegrering utgår från de jämställdhetspolitiska målen: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_18&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss