Samhällsorientering för nyanlända 2016

Deltagandet i samhällsorienteringen är högt, cirka 74 - 83 procent av målgruppen i etableringen får samhällsorientering. 99 procent av de svarande kommunerna tillhandahåller samhällsorientering. Där samhällsorientering inte ges planerar kommunerna för start eller nystart. Kvalitén rapporteras överlag vara god, men det finns ett fortsatt behov av processtöd för att underlätta samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Samverkan krävs för säkrare uppföljning, rapportering och för att ytterligare kunna öka deltagandet. Även samverkan mellan kommunerna är viktig för att uppnå en samhällsorientering enligt förordningens intentioner. Det finns behov av en bättre nationell samordning av och för erfarenhetsutbyte och utbildning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_06&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss