Snöfall i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Metodik för riskklassning av fiberhaltiga sediment

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier och har så varit sedan mitten av 1800-talet. Massa- och pappersbruken har sedan slutet av samma sekel varit en viktig del av skogsindustrin och ett hundratal massa- och pappersbruk har funnits i landet. Förutom arbetstillfällen och tillväxt har pappers- och massaindustrin också medfört ett arv med negativ påverkan på miljön, både på land och i de vattenrecipienter där utsläpp i form av träfiber och kemikalier har skett. Länsstyrelsen i Västernorrland har sedan 2009 arbetat med det så kallade Fiberbanksprojektet. 2010-2014 genomfördes den första fasen tillsammans med SGU vilken syftade till att utveckla en metod för att kartlägga de fiberhaltiga sedimenten längs med länets kust.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss