Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lövtraktsinventering i Västernorrland

Arter som är rödlistade eller utpekade inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), har eftersökts och fått koordinater för införsel i artportalen. Inventeringen resulterade i att fem lövtrakter uppvisade så pass höga naturvärden att en fortsatt satsning på arbete med dessa kan anses befogad. Dessa var: Ulvsjöån, Lövåsen, Storsela, Mjövattnet och Lungsjön. Storsela-området utmärkte sig för att vara extra intressant. Man kan konstatera att det stora lövinslaget som finns i Västernorrland och bristen på inventeringar innebär att nya intressanta fynd av lövsskogsarter blir resultatet då en inventering likt denna genomförs. I förhållande till många andra län har Västernorrland höga värden i sina lövmiljöer trots det nordliga läget i landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss