Inventering av potentiella lokaler för större barkplattbagge Ångermanland 2014

Denna rapport är en redovisning av en inventering av den hotade arten större barkplattbagge, en art upptagen inom art-och habitatdirektivet som även fått ett eget åtgärdsprogram i Sverige. Urvalet av inventerade lokaler baseras på beståndsdata från Holmenskog och utgår från ett landskapsekologiskt perspektiv. Inventeringen företogs sommaren 2014 i norra och mellersta delarna av Örnsköldsviks kommun. Arten förekommer några lokaler i detta skogslandskap och trots ett gediget inventeringsarbete inom 50 stycken särskilt utvalda skogsbestånd kunde inte arten hittas. Orsaken tros vara att bestånden inte utgjorde tillräckligt bra habitat för arten, d v s det fanns inte tillräckligt mycket med grov, död, grovbarkig, granved i fuktig skog.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_5&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss