Förslag på utvecklad myndighetssamverkan kring våld i nära relationer

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt brott som förorsakar våldsutsatta kvinnor, barn och män samt deras närstående stort lidande. Våldet innebär också konsekvenser för samhället genom omfattande kostnader för såväl skyddsåtgärder och myndighetsutövning, som för vård och övriga stödinsatser. Människor som utsätts för våld kan vara aktuella hos flera olika myndigheter och ha omfattande behov. Väl fungerande insatser ur de utsattas perspektiv förutsätter hög grad av samverkan mellan myndigheter. Länsstyrelsen har utifrån sitt övergripande samordningsuppdrag gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utrett möjligheterna till en fördjupad myndighetssamverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_3&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss