Höga Kustens värden – Nulägesbeskrivning av Höga kusten som riksintresse

Rapporten är en nulägesbeskrivning av Höga Kustens värden främst enligt 4 kapitlet miljöbalken men också enligt 3 kapitlet miljöbalken, Baltic sea protected areas (BSPA) och världsarv. Rapporten är uppdelad i rörligt friluftsliv, naturvård, kulturvård, turism och näringsliv. Det finns även en beskrivning av de värden som återfinns i den så kallade ”Bubblan”, ett strövområde av inlandskaraktär vid Nätra och ullångerfjället. Den slutliga analysen tar upp förändringen av synen på Höga Kusten som riksintresse från 70-talet fram till idag, där den röda linjen förefaller vara turismnäringen. Analysen berör också de identifierade värdenas påverkan på den framtida havsplaneringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss