Forntid i Västernorrlands län

Under åren 2006-2008 deltog författaren i det s.k. Access-projektet på Länsmuseet Västernorrland med syfte att tillgängliggöra kulturhistoriskt material. Uppdraget var att leta fram kulturhistoriska rapporter och sätta samman ett register över dessa. Rapporterna skulle sedan skannas och tillgängliggöras. Rapporterna skulle sedan gås igenom och fakta skulle extraheras och föras in i en databas. Databasen kallad ADIN (Arkeologiska Databaser I Norrland) startades 1995på initiativ av Per H Ramqvist då på Umeå universitet. Databasen har sedan tidigare innehållit information om arkeologiska undersökningar i hela Norrland som utförts under åren 1950-1995 (Ramqvist 2000). Mitt uppdrag var att fylla igen luckorna, d.v.s. tiden före 1950 och efter 1995 för länet Västernorrland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_24&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss