Regionalt serviceprogram 2014-2018

Länsstyrelsen Västernorrland har fått regeringens uppdrag att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014 – 2018. Tillväxtverket har lämnat närmare anvisningar och riktlinjer. Programmet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 mars 2014 och genomföras från och med den 1 april 2014. Erfarenheter och kunskaper från föregående serviceprogram, 2010 – 2013, och från projektet Hållbar serviceutveckling på landsbygden ligger till grund för programmet. Programmet har utformats med utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi (R.U.S.) och övriga strategidokument på länsnivå samt på Mellersta Norrlands förslag till strukturfondsprogram inom de Europeiska Regional- och Socialfonderna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_6&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss