Inventering av vägpassager Kustmynnande vattendrag i Västernorrland 2013

Vandringshinder utgör fortfarande ett av de största problemen i rinnande vatten. Ett hinder som ligger nära havet kan stänga av den naturliga migrationen mellan hav och sötvatten i ett helt vattensystem. Därför satsar Trafikverket och Länsstyrelsen i Västernorrland på att under 2012-2013 närmare undersöka kustmynnande vattendrag med avseende på vandringshinder, stora som små. Samarbetet är ett led i arbetet med att nå de regionala och nationella miljökvalitetsmålen, samt en god ekologisk status enligt ramdirektivet för vatten. Länsstyrelsen i Västernorrland har under 2013 utfört en vandringshinderkartering, med inventering i fält och prioritering av vandringshinder på statlig väg i kustmynnande vattendrag. Under 2013 har 41 vägpassager inventerats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_04&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss