Områden av riksintresse för vattenförsörjning i Sundsvall och Timrå kommuner

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) att ta fram underlag för att föreslå riksintressen för vattenförsörjning. Beskrivningarna kommer att ligga till grund för HaVs bedömning om vilka områden som är av riksintresse, och tjäna som underlag för framtida planering och prövning. De av länsstyrelsen föreslagna områdena ligger i anslutning till Wifsta vattentäkt i Timrå kommun och vattentäkterna i Matfors, Grönsta och Nolby i Sundsvalls kommun. Vattenresurserna, som är delsträckor av Indalsälvsåsen och Ljunganåsen, försörjer många människor, har god kapacitet och kvalitet och ingår i ett naturligt robust system.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_07&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss