Mottagande och etablering av nyanlända (META 2012)

Under 2012 genomfördes en ny satsning inom länsstyrelsen, där 21 länsstyrelser gick samman i en rikstäckande enkätuppföljning av hur arbetet med mottagande och etablering av nyanlända ser ut i Sveriges kommuner. Enkäten som skickades ut omfattade många olika områden i mottagandet och etableringen av nyanlända, vilka tillsammans ger en bra bild av hur situationen i landet och i kommunerna ser ut. Den här rapporten är ett resultat av enkätundersökningen och syftar till att summera huvudresultaten inom samtliga områden, såväl på riksnivå som på regional nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss