Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt 2012-2014

Länsstyrelsen Västernorrland har i enlighet med uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 upprättat en ”Handlingsplan för jämställd regional tillväxt för 2012-2014”. Föreliggande handlingsplan för en jämställd regional tillväxt i Västernorrland har upprättats i samverkan med Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Winnet Västernorrland och syftar till att tydliggöra relationen mellan jämställdhet och tillväxt. Avsikten är att lyfta fram konkreta främjandeinsatser som ökar möjligheterna att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Länets regionala utvecklingsstrategi har varit en viktig utgångspunkt i arbetet med planen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__5&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss