Bilden av service på landsbygden

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett regionalt serviceprogram. Projektet hållbar serviceutveckling på landsbygden bygger på det regionala serviceprogrammet för Västernorrland 2009-2013. Följande rapport redovisar synen på olika typer av service på landsbygden i Västernorrlands län. Rapporten avgränsar sig till de områden där länets 30 små landsbygdsbutiker ligger. Rapporten har på beställning av länsstyrelsen Västernorrland författas av Ipsos Sweden AB.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_14&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss