Våld i nära relationer-en kartläggning av hur olika myndigheter och andra aktörer i Västernorrlands län arbetar med våld i nära relationer 2012

Länsstyrelsen har ett uppdrag att i länet stödja samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsens förhoppning är att kunna initiera en länsgemensam strategi för de aktörer som arbetar med våld i nära relationer. Denna kartläggning utgör ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet och kan ses som ett första steg i riktning mot utökad samverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss