Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Utsläpp till luft från fasta anläggningar år 2010

Med utgångspunkt från företagens miljörapporter har länsstyrelsen sammanställt 2010-års luftutsläpp från länets fasta anläggningar. Fokus i luftrapporten är att följa upp punktkällornas utsläpp för fossilt koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), svaveloxider (SOX), kväveoxider (NOX), kolmonoxid (CO), ammoniak (NH3), lättflyktiga organiska kolväten (NMVOC) och partiklar (PM 10). Förändringen i utsläpp från föregående år kan utifrån statistiken utläsas både kommunvis och länsvis.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__15&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss