Livscykelanalys för ett urval ämnen som redovisades vid en kemikaliekartläggning 2007-2008

2007/2008 gjorde länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner en kartläggning av företagens kemikalieanvändning (se rapport Länsstyrelsen Västernorrland. 2008. Kemikaliekartläggning 2008 i Västernorrlands län. Rapport 2008:15). Kemikaliekartläggningens huvudsyfte var att kartlägga användandet av utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen samt prioriterade ämnen enligt Vattendirektivet. 2011 har det utförts en livscykelanalys för ett urval av de vattendirektivsämnen som identifierades i störst mängd vid kemikaliekartläggningen 2007/2008. Syftet med livscykelanalysen är att ta reda på vart ämnena som företagen använder tar vägen och få information om vilka ämnen som riskerar att hamna i vattenmiljön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_5&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss