Inventering av klådris, Myricaria germanica, i Västernorrland 2010

Under inventeringen har besök gjorts till lokaler längs Fjällsjöälven, Ångermanälven, Faxälven, Indalsälven och Ljungan. De flesta lokaler är kända sedan tidigare men även nya lokaler har upptäckts. Fynd av arten har gjorts på endast 18 lokaler, 34 lokaler var utan några fynd. För flera av de kända lokalerna är trenden minskande. Men det finns lokaler som visar på en ökande trend.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss