Inventering av ävjepilört, Persicaria foliosa, i Västernorrland 2009-2010

Inventeringen för den här rapporten påbörjade sommaren 2009, men fick avbrytas på grund av det höga vattenflödet som gjorde inventeringen svår att genomföra. Inventeringen har genomförts i både Medelpad och Ångermanland. I områden kring Ljungan, Indalsälven, Faxälven och Ångermanälven. Både kända lokaler och nya lokaler har besökts. Inventeringen gjordes bitvis med hjälp av kajak för att ta sig ut till holmar och andra svåråtkomliga strandpartier. Av de 36 inventerade lokalerna gjordes fynd av P. foliosa i 15 av dem. Arten växte i varierande utsträckning i de olika lokalerna. Av dessa var det 10 lokaler som var nya. Så länge som det inte växer igen på stränderna och vattenståndet får variera och vara lågt under delar av säsongen så har arten fortsatt goda förutsättningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss