Fortsatt analys för förbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Västernorrlands och Jämtlands län

Rapporten är den delrapport i projektet Från modell till planeringsunderlag – värdering av ej fornminnesinventerade skogsområden i Jämtland och Västernorrland. Projektet syftar till att ta fram strategiska och kostnadseffektiva kunskapsunderlag för områden i Västernorrlands- och Jämtlands län som ännu inte inventerats på fornlämningar. Dessa områden exploateras dels genom ett omfattande skogsbruk men även av vindkraft. I nuläget har länsstyrelsen inte ett fullgott beslutsunderlag i dessa områden och kan därmed inte avgöra vilken effekt dessa exploateringar har på kulturmiljöerna. De analyser som genoförs i projektet är tänkt att fungera som underlag för beslut i länsstyrelsens ärendehantering. De kan dock även användas i planeringsarbeten vid exploatering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_20&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss