Utvärdering av de regionala jämställdhetsmålen 2011

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Ledningsgruppen för jämställdhet i Västernorrland. Utvärderingen grundar sig i en dokumentstudie som efterföljts av intervjuer med nyckelpersoner inom de olika verksamheterna som varit med vid utformandet av de regionala jämställdhetsmålen. Rapporten är genomförd av Frida Jonsson och Jenny Sjödin, studerande vid Mittuniversitetet, som för tiden vid genomförandet praktiserade på Länsstyrelsen Västernorrland under 10 veckor med handledning av Maria Antonic’, sakkunnig inom jämställdhet på sektionen för kultur och välfärd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss