Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av vedskalbaggar inom två åtgärdsprogram i Västernorrlands län, 2010

Åtta lövskogsrika områden i Medelpads inland undersöktes genom riktade eftersök av fyra arter av vedskalbaggar samt en vedfluga som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter på asp respektive björk i norrland. Alla områden var belägna i närområdet av Ånge. Åtta rödlistade skalbaggsarter hittades på de utvalda områdena. Utifrån vad som framkommit genom inventeringarna ser bilden relativt dyster ut för arterna i åtgärdsprogrammet; inga av arterna har hittats och inte heller några bra livsmiljöer för arterna har kunnat identifi eras i det inventerade området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss