Tillsynsrapport 2009

Denna rapport är ett försök att på ett tydligt sätt synliggöra och följa upp den tillsyn som länsstyrelsen bedriver inom miljöbalkens område. Förutsättningen har varit att se uppföljningen som en grund för att arbeta mot en än mer effektiv tillsyn. Med effektiv tillsyn avses tillsyn som är miljömålsstyrd, transparent, likvärdig och som lever upp till det tillsynsuppdrag som Länsstyrelsen Västernorrland har. Uppföljningen ska ge underlag för att prioritera resurserna inom tillsynsarbetet för att uppnå effektiv tillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__22&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss