Samtal om resor. En kvalitativ studie om resenärers resonemang och syn på resor

Följande rapport innehåller resultatet av en fördjupad målgruppsanalys som genomförts under våren 2010. Syftet med studien är att ge en ökad kännedom om resenärers syn på och upplevelser av sina resor, vad som är viktigt för dem och hur de resonerar kring sina resvanor och val av färdsätt. Studien har genomförts i två delar; en kvantitativ studie baserad på den regionala attityd- och resvaneundersökningen (rapportnummer 2009:16) och en kvalitativ studie i form av sex genomförda fokusgruppsintervjuer. Rapporten är en del av projektet Bästa Resan som har till syfte att öka det kollektiva resandet med regionförstorande effekt. Bästa Resan är ett samverkansprojekt med ambitionen att förändra individens syn på kollektivtrafik och resande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_18&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss