Marina skyddsvärda områden i Västernorrlands län

Baserat på sammanställning av Kautsky (2006, Länsstyrelsens Dnr. 511-1677-05) där 27 olika områden i Västernorrlands län föreslogs som potentiella framtida marina reservat, plockades ett antal områden ut där kunskapen inte var tillräcklig för att bedöma områdets biologiska värden. Dessa var kuststräckan alldeles norr om länsgränsen till Gävleborgs län (Lång- och Grönviken), Björköfjärden och dess mynningsområde norrut, Salen, Storgrundet i Sydöstra delen av Sundsvallsbukten, områden kring Åstön både mot Sundsvallsbukten och österut mot Åvikebukten, Åvikebuktens norra kust, kusten utanför Skuleskogens nationalpark, Åvikfjärden vid Örnsköldsvik samt Ultråfjärden och dess mynningsområde strax söder om Husum. Områdena inventerades fr.a genom att använda videoteknik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_3&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss