Livsmiljö och folkhälsa i Västernorrland. Bokslut för 2008

Den gemensamma länsstrategin Vision Västernorrland 2010 pekar ut livsmiljön som en viktig resurs i det regionala utvecklingsarbetet. I linje med visionen fastslår det regionala tillväxtprogrammet att livsmiljöns utveckling över tid ska följas genom återkommande bokslut. Föreliggande bokslut är det fjärde i ordningen. Tidigare bokslut beskrev livsmiljön i länet 2002, 2004 och 2006. Årets bokslut har genomförts i ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Landstinget Västernorrland. Syftet med bokslutet är att beskriva livsmiljön och folkhälsan i länet och identifiera angelägna delar att förbättra. En bra livsmiljö och en god folkhälsa är en grund för socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss