Länsstyrelsens roll vid en kris

Vi lever idag i ett samhälle med många risker för olyckor och extraordinära händelser. Översvämningar, större gasutsläpp, omfattande bränder och långvariga strömavbrott är några exempel på situationer som kan få stora konsekvenser för vårt samhälle. Länsstyrelsen har två roller när det gäller hantering av kriser och olyckor. Dels är vi geografiskt områdesansvarig myndighet på regional nivå, dels har vi i vissa fall ansvaret för räddningstjänst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss