Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrlands län

Länsprogrammet består av nio programområden (Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, Våtmark, Sötvatten, Kust och hav, Hälsorelaterad miljöövervakning, Miljögiftssamordning). Övervakning i dessa programområden ska göra det möjligt att fånga in mer storskalig regional påverkan och effekter på naturmiljön. Detta gäller både kemiska och biologiska förändringar och eventuella hotbilder. Förändringen jämfört med förra länsprogrammet är framförallt en utökning av samordningen mellan län samt mellan länets aktörer som utför miljöövervakning. På så sätt skall en så effektiv och kostnadseffektiv miljöövervakning erhållas. Ett led i detta arbete har varit att bilda ”gemensamma delprogram” inom vissa programområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_14&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss