Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kvicksilver i insjöfisk

Stora mängder kvicksilver har genom historien spridits till naturmiljön vilket har resulterat i förhöjda halter av kvicksilver i insjöfisk. För Västernorrlands län uppgår de totala utsläppen till några hundra ton och halterna i länets insjöfiskar är bland de högsta i landet. Utsläpp till luft kan färdas långa sträckor och det mesta kvicksilvret som deponerats på land ackumuleras i markens översta organiska lager. Trots stora utsläppsminskningar finns ett antropogent tillskott i depositionen samt ett stort marklager. Femton sjöar i Västernorrlands län har undersökts med avseende på kvicksilverhalt i gädda och abborre under 2007 och 2008. Sjöarna har tidigare varit föremål för olika undersökningar och sex av sjöarna har kalkats med start 1987.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss