Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Socialstyrelsen fick i januari 2008 uppgifter från länsstyrelsen i Uppsala län om användningen av tvång och frihetsbegränsning i s.k. beteendeterapeutiska metoder i sociala verksamheter. Vad som nämnts är holding, timeout, nedläggning/kontrolltagning m.m. Dessa uppgifter ledde till att Socialstyrelsen initierade en nationell kartläggning för att ta reda på förekomsten av tvångs - och frihetsinskränkande åtgärder. Kartläggningen omfattar en enkät till länsstyrelserna och en studie av de tillsynsbeslut som länsstyrelserna bifogade. För att länsstyrelsen ska få kännedom om hur vanligt förekommande självskadebeteenden och hot – och våldsituationer är inom LSS-verksamheter och vissa SoL-verksamheter i Västernorrlands län har en tillsyn genomförts i form av en kartläggning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_20&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss