Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013

Regionalt Tillväxtprogram (RTP) för Västernorrland är ett sektorsprogram för hållbart näringslivsinriktat tillväxtfrämjande men framförallt ett partsgemensamt och sektorsövergripande tillväxtprogram för hela länet. RTP:s inriktning bygger på länsstrategin Vision Västernorrland 2010. Grundtanken med tillväxtprogrammet är att genom en bred överenskommen samverkansform åstadkomma bättre resultat för en hållbar regional tillväxt än om varje aktör verkade separat. Samarbete i partnerskap styr komplexa samhällsprocesser bättre än vad traditionella sektoriserade samhällsorganisationer förväntas göra. Utmaningen i partnerskapet är därför att förena olika överenskommelser om samverkan, med det självständiga beslutfattandet hos varje enskild offentlig och privat medverkande aktör.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__15&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss