Kemikaliekartläggning 2008 i Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har i samarbete med länets kommuner under 2008, genomfört en kartlägg-ning av verksamheters användning av utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen och prioriterade äm-nen enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet). Syftet var att öka kunskapen om kemikalieanvänd-ningen, effektivisera tillsynsarbetet och bidra till en giftfri miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss