Hav i balans samt levande kust och skärgård

Rapportens huvudsyfte är att följa upp miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, länsmål 2. Länsmål 2 lyder enligt följande: ”Senast 2010 har antalet döda bottnar minskat med 50 % jämfört med referensår 1996”. Målet är att antalet kustvattenförekomsterna i länet som uppnår som lägst god status år 2010 skall öka med minst 50%, jämfört med referensår 1996.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_2&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss