Bostadsmarknaden i Västernorrlands län 2008

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att analysera och göra en bedömning av situationen på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport utgör en redovisning av uppdrag 7, bostadspolitik enligt länsstyrelsens regleringsbrev 2008. Rapporten baseras på underlag från länsstyrelsens och Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), Mäklarsta-tistik, Bolagsverket och arbetsförmedlingen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__3&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss