Test av skum, gel och "wet water" som skydd för substrat vid naturvårdsbränningar

Naturvårdsbränning är ett mycket viktigt instrument för att upprätthålla naturvärden i brandpräglade skogar. Viktiga strukturer som skapas av brand är bland annat döende och döda träd, kolad ved, brandljud, tunnare humustäcke med mera. Andra viktiga företeelser är att det även skapas glesare skogar som är ljusare och varmare med hög andel död ved, både stående och liggande. I brandpräglade skogar kunde mängden stående död tallar, så kallade torrakor, uppgå till cirka 30m³ per hektar. I dagens skogar är det en stor brist på just sådant substrat, så även i de flesta naturreservat. Kontrollerade bränningar är ett led i att öka mängden död ved och att säkerställa den framtida produktionen av talltorrakor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_6&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss