Inventering av rikkärr i Sollefteå kommun 2007

Åtgärdsprogrammet för rikkärr är en satsning som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har initierat för åren 2006-2010. Rikkärr är en typ av våtmark som ofta är rika på arter och förhållandevis rika på mineraler. Rikkärren återfinns i områden där berggrunden eller jordarterna är rika på kalk vilket gynnar förekomsten av vissa brunmossor och orkidéer. Extremrikkärr är däremot inte lika vanligt förekommande i Västernorrland som rikkärr och förekommer i huvudsak där pH är högre än 7.0 och berggrunden innehåller rikligt med kalk. Målet med rikkärrsinventeringen i Västernorrlands län har varit att identifiera, kartera och avgränsa de rikkärr i länet som har de högsta naturvärdena och peka ut de områden som är i störst behov av restaurering. År 2006 besöktes 23 objekt i Borgsjötrakten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss