Fiskinventering i naturreservatet Helvetesbrännan

Totalt provfiskades 9 sjöar och 3 vattendragssträckor elfiskades översiktligt (karta 1). Alla provfiskade sjöar och vattendrag ligger i de övre delarna av Vattenåns avrinningsområde och i naturreservatet Helvetesbrännan. Av de 9 provfiskade sjöarna innehöll 8 öring och 2 röding. Sammanlagt konstaterades 6 fiskarter i de provfiskade sjöarna (öring, röding, elritsa, abborre, mört och gädda). Fyra av sjöarna innehöll enbart öring och elritsa. I vattendragen som elfiskades konstaterades öring, elritsa och stensimpa. Fem av sjöarna rotenonbehandlades 1983-84 och utplantering av fisk har förekommit i 7 av sjöarna under perioden 1985-2005 och 4 efter 1990.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss