Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i sex småvatten i Västernorrlands län

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapporten beskriver sammansättningen av vattenlevande smådjur, den så kallade bottenfaunan, i sex kustnära småvatten utifrån prov insamlade under såväl juni som juli år 2006. Syftet med projektet var bland annat att ta reda på hur faunan i småvatten förhåller sig till dito i andra typer av stillastående vatten och hur bottenfaunan i var och en av de sex småvattnen förhåller sig till den i de övriga fem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss