Arbetet inom åtgärdsprogrammet för mnemosynefjäril i Medelpad 2007

Biologistuderande Helena Paulsson gjorde under två dagar på norra Alnön inventeringar av mnemosyne i tidigare okända områden. Vi var ute efter att se om mnemosynefjärilen kan finnas i brynmiljöer till hyggen där alskogar med värdväxten finns i närheten. Inventeringen blev lyckad så tillvida att två fynd från områden där den tidigare inte varit känd upptäcktes. Fynden var dock väntade då det är ganska nära till tidigare kända förekomster. Ett av fynden var i Hartung och ett i Båräng. Det finns idag många nya hyggen på norra Alnön då flera bestånd med 80-100-årig granskog har avverkats. Om brynen inte blir för exponerade och det finns högörter tillgängliga kan dessa temporärt vara lämpliga mnemosynehabitat under förutsättning att det finns värdväxter i närheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_17&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss