Strategi för formellt skydd av skog i Västernorrlands län

Detta dokument redovisar en strategi för genomförandet av formellt skydd inom ramen för delmål 1 i det regionala miljömålet Levande skogar. Med formellt skydd avses här skyddade områden inom vilka skogsbruk är förbjudet. Detta gäller för större delen av alla naturreservat, samt för biotopskydd och naturvårdsavtal. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen Västernorrland och Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland i bred samverkan med representanter för länets storskogsbruk, markägarorganisationer, kommuner och ideell naturvård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__19&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss