Regionalt processutvecklingsprogram och processtöd i Västernorrland

I denna förstudie har syftet varit att skapa ett underlag för ett skräddarsytt processledarprogram och processtöd som i första hand är till för Västernorrlands läns kluster- och nätverksnav(processledare och projektledare), samordnare av tillväxtprogrammet, samt nyckelpersoner/finansiärer i partnerskapet i Västernorrlands läns regionala tillväxtprogram. Initiativtagare och huvudman till rapporten är insatsområde 3, prioriterade kluster och innovationssystem inom Västernorrlands tillväxtprogram. Förstudien har formats efter dialog med Nutek, vilka också finansierat förstudien.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__16&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss